Príosún Chill Mhaighneann: Séipéal Caitliceach. Peter Moloney Photography.